GSM Repair Store biedt u een duidelijke werkwijze. Hiervoor hanteren wij onze garantieregeling van 3 maanden op reparaties. De voorwaarden hiervoor worden hieronder uiteengezet.

De garantie houdt in:

Wij bieden op alle uitgevoerde reparaties 3 maanden garantie na het ophalen van de smartphone/ tablet.

De garantie vervalt wanneer:

Door de gebruiker zelf is veroorzaakt

Komen door eerdere schade, zoals val- of waterschade

Komen door softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken etc.)

Worden veroorzaakt door externe omstandigheden (vallen, water etc.)

Worden veroorzaakt doordat u zelf heeft geprobeerd de klachten te herstellen

Voorkom het verlies van uw gegevens:

GSM Repair Store kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van eventuele data. u dient zelf zorg te dragen op prive gegevens

Defecten die aan het licht komen tijdens het onderzoek:

Het kan voorkomen dat er tijdens of na het openen van uw apparaat defecten ontstaan die daarvoor niet zichtbaar waren.  GSM Repair Store kan op geen enkele wij verantwoordelijk worden gehouden voor deze defecten. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om deze defecten te verhelpen.

×
Welkom bij GSMRepairstore.nl, App nu met een service medewerker.